De digitalisering en het afstandswerken versterken de nieuwe manieren van werken nog, zij nodigen ons uit om een nieuwe invulling te geven aan wat wij onder ‘samenwerken’ verstaan. Hoe pakt u het aan?