Privacybeleid

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden ingezameld via de contactformulieren en het downloaden van content op onze website performanse.com:

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijf
 • Functie
 • Land
 • Stad
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

De gegevens worden gehost en beveiligd in de Europese Unie volgens de vereisten van de van kracht zijnde Europese verordening betreffende de gegevens (AVG / GDPR).

Uw persoonsgegevens zullen na 5 jaar bewaring worden verwijderd, te rekenen vanaf de datum van hun inzameling of de datum van uw laatste contact met onze teams, indien dat laatste recenter is.

Wie kan uw gegevens raadplegen of gebruiken?

De bestemmelingen van uw persoonsgegevens bij PerformanSe zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Deze bestemmelingen zijn de volgenden:

 • Medewerkers van de dienst Marketing van PerformanSe
 • Medewerkers van de dienst Lead Generation van PerformanSe
 • Medewerkers van de internationale commerciële dienst van PerformanSe

Deze bestemmelingen verbinden zich er verplicht toe om:

 • te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens,
 • deze informatie alleen te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd,
 • deze gegevens mee te delen aan de betrokkene en ze op zijn of haar verzoek te vernietigen,
 • en, meer in het algemeen, de Europese bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en elke toepasselijke regelgeving in acht te nemen.

PerformanSe geeft uw gegevens nooit door aan commerciële partners of aan een persoon buiten het bedrijf, met uitzondering van onderaannemers voor commerciële prospectie, die ertoe gebracht kunnen worden om uw gegevens van tijd tot tijd en uitsluitend voor rekening van PerformanSe te verwerken. In dat geval zijn dergelijke verwerkingen onderworpen aan een onderaannemingscontract dat de onderaannemer verbiedt om uw gegevens voor eigen rekening te gebruiken of aan derden door te geven.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over de volgende rechten:

 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens. U kunt contact opnemen met uw contactpersoon om te vragen om u al uw persoonsgegevens in een leesbaar digitaal formaat te bezorgen.

Wat zijn de doeleinden van de verwerkingen die worden verricht met uw gegevens?

De doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verzameld, zijn de volgende:

 • Verzending van mails met nieuws van PerformanSe en/of WeSuggest*
 • Verzending van nieuwsbrieven van PerformanSe en/of WeSuggest*
 • Verzending van marketinginformatie via mail
 • Verzending van commerciële aanbiedingen via mail
 • Telefonische prospectie
 • Prospectie via mail
 • Inschrijving voor webinars van PerformanSe (enkel indien u het specifieke inschrijvingsformulier hebt ingevuld)
 • Inschrijving voor evenementen van PerformanSe (enkel indien u het specifieke inschrijvingsformulier hebt ingevuld)

*WeSuggest is een geregistreerd handelsmerk van PerformanSe

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van PerformanSe via de volgende contactgegevens.

Via mail: dpo@performanse.com

Via de post: PerformanSe DPO - Le Phare des Alizés - 4 rue Marcel Paul - 44000 Nantes - FRANKRIJK

Tel.: +33 (0)2 40 95 958 958

Klaar om uw volgende talenten te ontdekken?

Vul het formulier in om een demo te krijgen.

Footer form

Bedankt om het formulier te verzenden!

Onze teams zullen u zo snel mogelijk antwoorden. Een fijne dag :)